תנאי שימוש

בביצוע עסקה באתרינו, הינך מסכים לדברים הבאים:

תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") חלים על השימוש שלך באתר זה. כל רכישה של מוצרים או שירותים כלשהם הזמינים דרך אתר זה כפופה לתנאי הרכישה ("תנאי הרכישה") באתר החברה הרלוונטי, המשולב בזאת בהפניה. בנוסף, השימוש שלך באתר זה כפוף להודעת הפרטיות, המשולבת בזאת בהפניה. ברחבי האתר, המונחים "אנחנו", "אנחנו" ו"שלנו" מתייחסים לחברה. החברה מציעה לך, המשתמש, אתר זה, לרבות כל המידע, הכלים והשירותים הזמינים באתר זה, מותנה בהסכמתך לתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלך באתר זה מהווה הסכמתך לתנאי שימוש אלה. אם אינך מעוניין להיות מחויב לתנאי שימוש אלה, אנא אל תשתמש באתר זה. אנא קרא בעיון את תנאי שימוש אלה, יחד עם הודעת הפרטיות ומדיניות או הסכמים אחרים המוזכרים בתנאי שימוש אלה, לפני השימוש באתר. על ידי שימוש באתר, אתה מסכים לתנאי שימוש אלה, לרבות ללא הגבלה, הסכם הבוררות והוויתור על תביעה ייצוגית המתוארים בסעיף פתרון סכסוכים להלן. שלמות הנתונים אתה מצהיר שכל המידע, הנתונים וחומרים אחרים שאתה מספק באתר זה או לחברה בכל אמצעי אחר הם נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים. אתה אחראי לעדכן ולתקן את המידע שסיפקת באתר זה, לפי הצורך. הודעת פרטיות עותק של הודעת הפרטיות החלה על איסוף, שימוש, חשיפה ועיבוד אחר של מידע אישי באתר זה נמצא בכתובת. אתה מסכים לכך שכל מידע אישי שאנו מקבלים אודותיך (בין אם דרך אתר זה, בדוא"ל, בטלפון או בכל אמצעי אחר) ייאסף, יאוחסן ויעובד בדרך אחרת בהתאם לתנאי הודעת הפרטיות. רישיון וגישה לאתר כל התוכן הזמין דרך אתר זה (כולל, ללא הגבלה, טקסט, עיצוב, גרפיקה, סמלי לוגו, אייקונים, תמונות, קטעי אודיו, הורדות, ממשקים, קוד ותוכנה, כמו גם הבחירה והסידור שלהם) הם רכוש בלעדי ובבעלות החברה, מעניקי הרישיונות שלה או ספקי התוכן שלה, ומוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים החלים אחרים. החברה מעניקה לך רישיון מוגבל לגשת לאתר זה ולעשות בו שימוש אישי. אלא אם כן צוין ההפך, אתה רשאי לגשת, להעתיק, להוריד ולהדפיס את התוכן הזמין באתר זה לשימושך האישי והלא מסחרי, בתנאי שלא תשנה או תמחק כל זכויות יוצרים, סימן מסחרי או הודעות קנייניות אחרות המופיעות בתוכן. . החברה או מעניקי הרישיונות או ספקי התוכן שלה שומרים בעלות מלאה ומלאה על התכנים הזמינים באתר, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני הנלוות, ומספקים לך תוכן זה ברישיון שניתן לביטול בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה אוסרת בהחלט על כל שימוש אחר בכל תוכן הזמין דרך האתר, לרבות אך לא רק: כל הורדה, העתקה או שימוש אחר בתוכן או באתר למטרות תחרותיות לחברה או לטובת ספק אחר או כל שלישי. מפלגה; כל מטמון, קישור לא מורשה לאתר או מסגור של כל תוכן הזמין באתר; כל שינוי, הפצה, שידור, ביצוע, שידור, פרסום, העלאה, רישוי, הנדסה לאחור, העברה או מכירה של, או יצירה של יצירות נגזרות מכל תוכן, מוצרים או שירותים המתקבלים מהאתר שאין לך זכות. להנגיש (כגון קניין רוחני של צד אחר); כל העלאה, פרסום או שידור של כל חומר המכיל וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תוכנות שנועדו להפריע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של כל מחשב; שימוש בכל חומרה או תוכנה שנועדו ליירט בחשאי או להשיג מידע כלשהו (כגון נתוני מערכת או מידע אישי) מהאתר (כולל, אך לא רק שימוש בכל "גרידה" או טכניקות אחרות של כריית נתונים, רובוטים או נתונים דומים כלי איסוף וחילוץ); או כל פעולה שמטילה או עשויה להטיל (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) עומס בלתי סביר או גדול באופן בלתי פרופורציונלי על התשתית של החברה, או פגיעה או הפרעה לפעולה התקינה של התשתית שלנו. אתה אחראי להשגת גישה לאתר, וגישה זו עשויה להיות כרוכה בעמלות של צד שלישי (כגון ספק שירותי אינטרנט או דמי זמן אוויר). בנוסף, עליך לספק ואחראי לכל הציוד הדרוש לגישה לאתר. אינך רשאי לעקוף כל אמצעי שיושמו כדי למנוע או להגביל את הגישה לאתר זה. כל גישה בלתי מורשית לאתר על ידך (לרבות כל גישה או שימוש שכזה הכרוך בכל דרך שהיא בחשבון שתקים באתר או בכל מכשיר שתשתמש בו כדי לגשת לאתר) תביא להפסקת ההרשאה או הרישיון שניתנו לך על ידי חֶברָה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל רישום של כל אדם לאתר זה, להסיר כל אדם מאתר זה ולאסור על כל אדם להשתמש באתר זה מכל סיבה שהיא, ולהגביל או להפסיק את הגישה או השימוש שלך באתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת. . החברה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השימוש שלך בתוכן הזמין באתר זה לא יפר זכויות של צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה. הפסקת הגישה או השימוש שלך לא תוותר או תשפיע על כל זכות או סעד אחר שהחברה עשויה להיות זכאית לה, על פי חוק או בשוויון.

תוכן שאתה שולח

אתה מאשר כי אתה אחראי לכל תוכן שאתה עשוי להגיש דרך האתר, לרבות החוקיות, המהימנות, ההתאמה, המקוריות וזכויות היוצרים של כל תוכן כזה. אינך רשאי להעלות, להפיץ או לפרסם בדרך אחרת דרך אתר זה כל תוכן שהוא סודי, קנייני, חודר לפרטיות או זכויות פרסום, המפר זכויות קניין רוחני, בלתי חוקי, מזיק, מאיים, שקרי, הונאה, לשון הרע, לשון הרע, מגונה, וולגרי, חולני, פוגעני, מטריד, מעורר שנאה, גזעני, אתני או מעורר התנגדות אחרת, לרבות, אך לא רק, כל תוכן המעודד התנהגות שתהווה עבירה פלילית, מפר את זכויותיו של כל צד או מוביל בדרך אחרת לאחריות אזרחית או אחרת מפר את כל החוקים החלים.

אינך רשאי להשתמש בכתובת דוא"ל כוזבת או במידע מזהה אחר, להתחזות לכל אדם או ישות או להטעות בדרך אחרת באשר למקורו של תוכן כלשהו.

ביחס לכל תוכן שאתה שולח, מפרסם, מעלה, מפרסם או מעמיד לרשותך דרך האתר (מלבד מידע אישי, המטופל בהתאם להודעת הפרטיות, אתה מעניק לחברה תקנון תמידי, בלתי חוזר, בלתי ניתן להפסקה, ברחבי העולם. , רישיון ניתן להעברה, ללא תמלוגים ולא בלעדי להשתמש, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, ולהעניק רישיון משנה לתוכן כזה או כל חלק מתוכן כזה, בכל מדיה. כל תוכן כזה לא יטופל כאל תוכן כזה. סודי. אתה מצהיר בזאת, מתחייב ומתחייב כי: (i) כל תוכן שאתה מספק אינו כולל דבר (כולל, אך לא רק, טקסט, תמונות, מוזיקה או וידאו) שאין לך את הזכות המלאה להעניק להם רישיון לחברה; וכן (ii) החברה חופשית לממש את זכויותיה ו/או ליישם את התוכן שלך אם תרצה בכך, ללא קבלת רשות או רישיון מצד שלישי כלשהו וללא התייחסות אליך או לכל אדם אחר.

קישורים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים או משאבים אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה מסופקים לנוחיותך וכדרך נוספת לגישה למידע הכלול בהם. איננו אחראים או אחראים לכל תוכן, פרסום, מוצרים או חומרים אחרים באתרים או משאבים כאלה או זמינים מהם. אין לראות הכללת קישורים לאתרים או משאבים אחרים כתמיכה בתוכן של אתרים או משאבים מקושרים. תנאים והגבלות ומדיניות פרטיות שונים עשויים לחול על השימוש שלך בכל אתר או משאב מקושרים. החברה אינה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, אובדן או חבות שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי או בקשר עם כל שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מוצרים או שירותים כאלה הזמינים או דרך כל מקושר כזה. אתר או משאב.


כתבי ויתור

למעט כפי שצוין בצורה מפורשת אחרת בתנאי שימוש אלה או בתנאי השירות או תנאי הרכישה, ובמידה המלאה המותרת על פי החוק החל, החברה אינה נותנת מצגים או הסכמות, הסכמות, הסכמות אחרות. או משתמע, לגבי כל עניין, לרבות, ללא הגבלה, הסחירות, ההתאמה, ההתאמה לשימוש או למטרה מסוימת, או אי-הפרה של תוכן כלשהו באתרים, או כל מוצר או שירותים שנרכשו באמצעות החברות שנרכשו באמצעותן. קורס של ביצועים או מהלך העסקה.

השימוש שלך באתר זה הוא על אחריותך הבלעדית. האתר והחומרים, המידע, השירותים והמוצרים באתר זה מסופקים על בסיס "כמות שהם" ו"כפי שהם זמינים". אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או להפסיק את הגישה שלך לאתר או לכל תכונה או חלק ממנו בכל עת. החברה מתנערת מכל אחריות לכך שהגישה לאתר תהיה ללא הפרעות או נטולת שגיאות; שהאתר יהיה מאובטח; שהאתר או השרת שהופך את האתר לזמין יהיו נקיים מווירוסים; או שמידע באתר יהיה נכון, מדויק, הולם, שימושי, בזמן, אמין או שלם באופן אחר. אם אתה מוריד תוכן כלשהו מאתר זה, אתה עושה זאת על פי שיקול דעתך ובאחריותך. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למערכת המחשב שלך או אובדן נתונים הנובעים מהורדה של כל תוכן כזה. שום עצה או מידע שהתקבלו על ידכם מהאתר לא תתווצר אחריות מכל סוג שהוא.

בתחומי שיפוט מסוימים, ייתכן שהחוק לא יאפשר את ויתור האחריות, ולכן ייתכן שכתב הוויתור לעיל לא יחול עליך.

הגבלת אחריות

אתה מאשר ומסכים שאתה לוקח אחריות מלאה על השימוש שלך באתר, תקשורת עם צדדים שלישיים, ורכישה ושימוש במוצרים ובשירותים הזמינים דרך אתרי החברה. אתה מאשר ומסכים שכל מידע שאתה שולח או מקבל במהלך השימוש שלך באתר עלול שלא להיות מאובטח ועלול להיות מיירט על ידי גורמים לא מורשים. אתה מאשר ומסכים שהשימוש שלך באתר הוא על אחריותך ושהאתר זמין עבורך ללא עלות. בהכרה כאמור, אתה מאשר ומסכים כי, במידה המלאה המותרת על פי החוק החל (כולל, ללא הגבלה, חוק הגנת הצרכן), לא החברה ולא נותני הרישיון, הספקים שלה (הספקים והספקים שלה) ) יהיה אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, עונשי, דוגמה, מקרי, מיוחד, תוצאתי או אחר הנובע או בכל דרך הקשורה אליו (1) אתר זה, או כל אתר או משאב אחר שאליו אתה ניגשת מהאתר; (2) כל פעולה שאנו נוקטים או נכשלים בביצוע כתוצאה מתקשורת שאתה שולח אלינו; (3) כל מוצר או שירות שזמינים או נרכשו דרך אתרי החברה, לרבות כל נזק או פציעה הנובעים מכל שימוש במוצרים או בשירותים אלה (כולל אחריות למוצרים); (4) כל עיכוב או חוסר יכולת להשתמש באתר או בכל מידע, מוצרים או שירותים המפורסמים באתר או שהושגו באמצעותו; (5) השינוי, ההסרה או המחיקה של כל תוכן שנשלח או פורסם באתר; או (6) כל שימוש באתר, בין אם על בסיס חוזה, נזיקין, אחריות קפדנית, חבות מוצר, או אחרת, גם אם הצדדים החברה קיבלו הודעה על אפשרות של נזקים. באחריותו של המשתמש להעריך את הדיוק, השלמות או התועלת של כל דעה, עצה או תוכן אחר הזמין דרך האתר, או שהושג מאתר או משאב מקושרים. כתב ויתור זה חל, ללא הגבלה, על כל נזק או פציעה הנובעים מכל כשל בביצוע, שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, ליקוי, עיכוב בפעולה או שידור, וירוס קו מחשב, נגיף קו מחשב, או הפסקת מערכת , אובדן רווחים על ידך, או גניבה, הרס, גישה לא מורשית, שינוי, אובדן או שימוש בכל רשומה או נתונים, וכל הפסד מוחשי או בלתי מוחשי אחר. אתה מודה ומסכים באופן ספציפי שלא החברה ולא נותני הרישיונות שלה, הספקים או ספקי התוכן של צדדים שלישיים לא יהיו אחראים לכל התנהגות מכפישה, פוגענית או בלתי חוקית של כל משתמש באתר. הסעד שלך עבור כל אחת מהטענות לעיל או כל מחלוקת עם החברה היא הפסקת השימוש שלך באתר.

אתה והחברה מסכימים שכל עילת פעולה הנובעת מהאתר או קשורה אליו חייבת להתחיל בתוך שנה אחת (1) לאחר הצטברות עילת הפעולה או שסיבת הפעולה תחסום לצמיתות. כיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מתירים הגבלות על משך משך האחריות המשתמעת, או החרגה או הגבלת אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, רק על כל או על חלק ממנו.פיצויים

אתה תשפה ותחזק את צדדי החברה מכל וכל קנסות, עונשים, התחייבויות, הפסדים ונזקים אחרים מכל סוג שהוא (לרבות שכר טרחת עורכי דין ומומחים), שייגרמו לצדדים בחברה וגורמים כאמור. להגן על צדדי החברה ועל צדדים כאלה מפני כל תביעות הנובעות מ-(1) הפרתך של תנאים ושימוש אלה; (2) הפרת תנאי הרכישה שלך; (4) הונאה שאתה מבצע, או התנהגות בלתי הולמת מכוונת או רשלנות חמורה; או (5) הפרה שלך של כל חוק החל או זכויות של צד שלישי. צדדי החברה ישלטו בהגנה על כל תביעה שעליה עשוי שיפוי זה לחול, ובכל מקרה, לא תסדיר כל תביעה ללא אישור מראש ובכתב של הצדדים בחברה.

תקשורת אלקטרוניתכאשר אתה משתמש באתר או שולח מיילים לחברה, אתה מתקשר עם החברה באופן אלקטרוני. אתה מסכים לקבל באופן אלקטרוני כל תקשורת הקשורה לשימוש שלך באתר זה. החברה תתקשר איתך בדוא"ל או על ידי פרסום הודעות באתר זה. אתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרת המסופקים לך באופן אלקטרוני עומדים בכל דרישה משפטית שתקשורת כזו תהיה בכתב. כל ההודעות מהחברה המיועדות לקבלה על ידי לקוח ייחשבו נמסרות ויעילות כשהן נשלחות לכתובת הדואר האלקטרוני שתספק בכל אחד מאתרי החברה.

פרסומים באתר

האתר עשוי לספק למשתמשים את היכולת לשלוח הודעות באתר. החברה אינה מחויבת לסקור כל תוכן (כולל הודעות כלשהן) המתפרסם או נשלח דרך האתר על ידי משתמשים


ואינו נוטל אחריות או חבות בכל הקשור לתוכן כזה. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לפקח, לא לפרסם או להסיר כל תוכן כאמור.

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים

הסימנים המסחריים, הלוגואים וסימני השירות ("סימנים") המוצגים באתר הינם רכושם של החברה או נותני הרישיונות או ספקי התוכן שלה, או גורמים אחרים. נאסר על משתמשים או כל צד הפועל בשמם להשתמש בסימנים לכל מטרה, לרבות, אך לא רק לשימוש כמטא תגיות בדפים או באתרים אחרים ללא אישור בכתב מהחברה או של צד שלישי כזה שעשוי להיות הבעלים של הסימנים. אינך רשאי להשתמש במסגרות או להשתמש בטכניקות מסגור או בטכנולוגיה כדי לצרף כל תוכן הכלול באתר ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה. כמו כן, אינך רשאי להשתמש בתוכן אתר כלשהו במטא תגיות או בכל טכניקה או טכנולוגיות אחרות של "טקסט נסתר" ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה. כל התכנים (כולל תוכנות כלשהן) הזמינות באתר או באמצעותו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים החלים אחרים.

תביעות בגין הפרת קניין רוחני

החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים מהמשתמשים שלנו לעשות את אותו הדבר. אתה מודיע בזאת כי החברה אימצה ויישמה באופן סביר מדיניות הקובעת סיום בנסיבות מתאימות של משתמשי אתר המפרים זכויות יוצרים חוזרים. אם אתה סבור שעבודתך הועתקה באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, או שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו בדרך אחרת, אנא ספק לסוכן זכויות היוצרים של החברה את המידע הבא (כדי להיות יעיל, ההודעה חייבת להיות בכתב ולמסור ל סוכן זכויות היוצרים שלנו):

חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכויות היוצרים או עניין אחר בקניין רוחני;

תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר שלטענתך הופרו, או, אם מספר יצירות המוגנות בזכויות יוצרים באתר מקוון בודד מכוסות בהודעה אחת, רשימה מייצגת של יצירות כאלה באתר זה;

זיהוי החומר הנטען כמפר או שהוא נושא לפעילות מפרה ושיש להסיר או לבטל את הגישה אליו, ותיאור היכן נמצא החומר שלטענתך מפר באתר. ;

הכתובת, מספר הטלפון שלך, ואם זמינה, כתובת הדוא"ל שלך;

הצהרה שלך שאתה מאמין בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק; ו

הצהרה על ידך, תחת עונש של עדות שקר, שהמידע לעיל בהודעתך מדויק וכי אתה הבעלים של זכויות היוצרים או הקניין הרוחני או מורשה לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני.הישרדות התנאים לאחר סיום ההסכם

על אף הוראות אחרות של תנאי שימוש אלה, או כל עקרונות משפטיים כלליים המנוגדים לכך, כל הוראה בתנאי שימוש אלה המטילה או שוקלת התחייבויות מתמשכות על צד, תשרוד לאחר פקיעת תוקף או סיום תנאי שימוש אלה.

כוח עליון

החברה תהיה משוחררת מביצוע לפי תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה, ככל שהיא מנועה או מתעכבת בביצועה, כולם או חלקם, כתוצאה מאירוע או סדרת אירועים שנגרמו או כתוצאה מכך. מ(1) תנאי מזג אוויר או מרכיבי טבע אחרים או מעשי אלוהים, (2) מעשי מלחמה, פעולות טרור, התקוממות, מהומות, הפרות סדר אזרחיות או מרד, (3) הסגר או אמברגו, (4) שביתות עבודה, או (5) סיבות אחרות שאינן בשליטתה הסבירה של החברה.

סיכון לאובדן

הפריטים הנרכשים דרך האתר נשלחים על ידי ספק צד שלישי בהתאם לחוזה משלוח. כתוצאה מכך, הסיכון לאובדן ובעלות על פריטים כאלה עוברים אליך עם מסירתנו למוביל.

יישוב סכסוכים

על ידי שימוש באתר בכל דרך שהיא, אתה מסכים ומסכים ללא תנאי כי: (i) כל מחלוקת, מחלוקת, הבדל או טענה הנובעים או קשורים להסכם זה, לרבות קיומו, תוקפו, הפרשנות, הביצוע, הפרתו או סיומו או כל מחלוקת לגבי התחייבויות לא חוזיות הנובעות ממנה או הקשורות אליה, תופנה ותפתר סופית בבוררות בהתאם לכללי הבוררות הבינלאומיים של JAMS. בית הדין יהיה מורכב מבורר יחיד. מקום הבוררות יהיה דבלין, אירלנד. השפה שתשמש בהליכי הבוררות תהיה אנגלית. פסק דין על הפסק שניתן על ידי הבורר יכול להינתן על ידי כל בית משפט בעל סמכות שיפוט.

כללי

אם אחת מההוראות המפורטות בתנאי שימוש אלה או בתנאי הרכישה תיחשב כבלתי חוקית, בטלה או מסיבה כלשהי בלתי ניתנת לאכיפה, הצדדים מסכימים שבית המשפט צריך להשתדל לתת תוקף לכוונות הצדדים כפי שהן משתקפות בהוראה.

והתנאי הבלתי ניתן לאכיפה ייחשב כניתן להפרדה ולא ישפיע על התקפות והאכיפה של כל שאר ההוראות של תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה. כותרות הסעיפים נועדו למטרות התייחסות בלבד ואינן מגבילות את היקפו או היקפו של סעיף כזה. תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה והיחסים בינך לבין החברה יהיו כפופים לחוקי הממלכה המאוחדת, ככל שהחוק הפדרלי אינו מונע או אינו עולה בקנה אחד עם החוק הפדרלי, ללא התחשבות בהוראות החוק הפדרליות שלו. עבור כל פעולה שאינה כפופה לבוררות, כל אחד מאיתנו מסכים להיכנע לסמכות השיפוט האישית של בית משפט הממוקם בבריטניה.

אי הפעולה של החברה ביחס להפרה של תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה על ידך או על ידך, אינה מוותרת על זכותה של החברה לפעול ביחס להפרות עוקבות או דומות. אם תוכן כלשהו באתר זה, או השימוש שלך באתר, מנוגד לחוקי המקום בו אתה נמצא בעת הגישה אליו, האתר אינו מיועד עבורך, ואנו מבקשים ממך לא להשתמש באתר. אתה אחראי ליידע את עצמך על חוקי תחום השיפוט שלך ולצייתם.

החברה אינה מתחייבת כי תנקוט פעולה כנגד כל הפרות של תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה. למעט אם נקבע אחרת במפורש בתנאי שימוש אלה או בתנאי הרכישה, לא יהיו מוטבים של צד שלישי לתנאי שימוש אלה או לתנאי הרכישה.

שינויים בתנאי שימוש אלה

אתה מאשר ומסכים שהחברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או להסיר כל חלק מתנאי שימוש אלה בכל עת ובכל אופן, על ידי פרסום תנאי שימוש מתוקנים באתר. אינך רשאי לשנות או לשנות תנאי שימוש אלה בשום מקרה.

באחריותך לבדוק מעת לעת כל שינוי שאנו מבצעים בתנאי השימוש. המשך השימוש שלך באתר זה לאחר כל שינוי בתנאי השימוש פירושו שאתה מסכים לשינויים.

מְשִׁימָה

אינך רשאי להמחות את תנאי השימוש הללו או את תנאי הרכישה (או כל זכויות, הטבות או התחייבויות על פי חוק או בכל דרך אחרת ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, אשר ניתן למנוע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל ניסיון הקצאה שלא יעמוד בתנאי שימוש אלה או בתנאי הרכישה תהיה בטלה ומבוטלת. החברה רשאית להמחות תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה, כולם או חלקם, לכל צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ההסכם כולו וקבילות

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם וההבנה המלאה בינך לבין החברה ביחס לנושא של זה ומחליפים כל הודעות והצעות קודמות או בו-זמנית, בין בעל פה ובין בכתב, בין הצדדים ביחס לנושא זה. למען הסר ספק, תנאי שימוש אלו חלים אך ורק במידה המותרת בחוק.

במקרים מסוימים, שני תנאי השימוש הללו ומסמך נפרד המספק תנאים נוספים עשויים לחול על שירות או מוצר המוצעים דרך אתר זה ("תנאים נוספים"). ככל שיש סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין תנאים נוספים כלשהם, התנאים הנוספים ישלטו אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בתנאים הנוספים.

גרסה מודפסת של תנאי שימוש אלה תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על או הקשורים לשימוש באתר זה באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים עסקיים ורישומים אחרים שנוצרו ונשמרו במקור בצורה מודפסת.